Soviet Mosaics in Ukraine

Unknown Artist


Volyn

Rivne

Volyn

Ivano-Frankivsk

Vinnytsya

Odessa

Ivano-Frankivsk

Lviv

Ternopyl

Ivano-Frankivsk

Lviv

Ivano-Frankivsk

Lviv

Khmelnytskyi

Dnipro

Ivano-Frankivsk

Vinnytsya

Ivano-Frankivsk

Ternopyl

Lviv

Kyiv region

Kherson

Odessa

Chernihiv

Kherson

Odessa

Ternopyl

Lviv

Kyiv

Khmelnytskyi

Lviv

Khmelnytskyi

Zhytomyr

Ternopyl

Rivne

Ivano-Frankivsk

Rivne

Poltava

Rivne

Poltava

Donetsk

Poltava

Ivano-Frankivsk

Rivne

Kyiv

Poltava

Lviv

Dnipro

Odessa

Rivne

Volyn

Rivne

Ternopyl

Sumy

Zaporizhzhya

Poltava

Zaporizhzhya

Poltava

Donetsk

Uzhgorod

Zaporizhzhya

Ivano-Frankivsk

Donetsk

Odessa

Kyiv

Zaporizhzhya

Lviv

Dnipro

Kharkiv

Zhytomyr

Cherkasy

Rivne

Volyn

Zhytomyr

Kyiv

Kherson

Volyn

Khmelnytskyi

Dnipro

Kyiv

Cherkasy

Ivano-Frankivsk

Cherkasy

Zhytomyr

Ternopyl

Ivano-Frankivsk

Dnipro

Ivano-Frankivsk

Lviv

Poltava

Cherkasy

Poltava

Uzhgorod

Ivano-Frankivsk

Poltava

Crimea

Poltava

Chernihiv

Kyiv region