Soviet Mosaics in Ukraine

Unknown Artist


Ivano-Frankivsk

Lviv

Khmelnytskyi

Dnipro

Zhytomyr

Cherkasy

Rivne

Volyn

Zhytomyr

Kyiv

Ivano-Frankivsk

Lviv

Ternopyl

Lviv

Kyiv

Khmelnytskyi

Lviv

Khmelnytskyi

Zhytomyr

Ternopyl

Ivano-Frankivsk

Lviv

Dnipro

Ivano-Frankivsk

Vinnytsya

Ivano-Frankivsk

Ternopyl

Lviv

Kyiv region

Kherson

Odessa

Vinnytsya

Odessa

Chernihiv

Odessa

Poltava

Odessa

Kherson

Chernihiv

Poltava

Crimea

Dnipro

Lviv

Odessa

Donetsk

Poltava

Kyiv

Ivano-Frankivsk

Rivne

Ivano-Frankivsk

Rivne

Ivano-Frankivsk

Ternopyl

Rivne

Volyn

Rivne

Volyn

Kyiv

Kharkiv

Odessa

Kyiv

Volyn

Khmelnytskyi

Kherson

Sumy

Zaporizhzhya

Poltava

Zaporizhzhya

Uzhgorod

Donetsk

Dnipro

Kyiv

Cherkasy

Ivano-Frankivsk

Cherkasy

Zhytomyr

Ternopyl

Ivano-Frankivsk

Dnipro

Ivano-Frankivsk

Lviv

Poltava

Cherkasy

Poltava

Uzhgorod

Ivano-Frankivsk

Donetsk

Odessa

Kyiv

Zaporizhzhya

Poltava

Kyiv region

Rivne

Poltava