Soviet Mosaics in Ukraine

Unknown Artist


Lviv

Khmelnytskyi

Dnipro

Zhytomyr

Cherkasy

Rivne

Volyn

Zhytomyr

Kyiv

Kharkiv

Lviv

Ternopyl

Lviv

Kyiv

Khmelnytskyi

Lviv

Khmelnytskyi

Zhytomyr

Ternopyl

Ivano-Frankivsk

Lviv

Ivano-Frankivsk

Lviv

Kyiv region

Poltava

Sumy

Zaporizhzhya

Poltava

Zaporizhzhya

Poltava

Zaporizhzhya

Uzhgorod

Dnipro

Donetsk

Cherkasy

Ivano-Frankivsk

Kyiv

Dnipro

Ivano-Frankivsk

Vinnytsya

Ivano-Frankivsk

Ternopyl

Lviv

Kyiv region

Kherson

Odessa

Vinnytsya

Odessa

Ivano-Frankivsk

Lviv

Rivne

Ivano-Frankivsk

Rivne

Ivano-Frankivsk

Rivne

Volyn

Khmelnytskyi

Volyn

Rivne

Volyn

Kherson

Volyn

Poltava

Uzhgorod

Ivano-Frankivsk

Donetsk

Odessa

Kyiv

Zaporizhzhya

Lviv

Dnipro

Kherson

Odessa

Ivano-Frankivsk

Cherkasy

Zhytomyr

Ternopyl

Ivano-Frankivsk

Dnipro

Ivano-Frankivsk

Lviv

Poltava

Cherkasy

Poltava

Lviv

Odessa

Poltava

Chernihiv

Crimea

Dnipro

Poltava

Chernihiv

Rivne

Ternopyl

Kyiv

Rivne

Poltava

Donetsk

Rivne

Poltava