Soviet Mosaics in Ukraine

Автор неизвестен


Ivano-Frankivsk

Cherkasy

Ivano-Frankivsk

Ternopyl

Dnipro

Zhytomyr

Cherkasy

Kyiv

Zaporizhzhya

Uzhgorod

Cherkasy

Ivano-Frankivsk

Donetsk

Dnipro

Zaporizhzhya

Poltava

Zaporizhzhya

Poltava

Zaporizhzhya

Rivne

Volyn

Ivano-Frankivsk

Ternopyl

Volyn

Rivne

Odessa

Lviv

Ternopyl

Lviv

Poltava

Cherkasy

Poltava

Cherkasy

Poltava

Volyn

Crimea

Poltava

Odessa

Poltava

Chernihiv

Vinnytsya

Lviv

Vinnytsya

Zaporizhzhya

Dnipro

Kyiv

Odessa

Ivano-Frankivsk

Odessa

Donetsk

Ivano-Frankivsk

Donetsk

Ivano-Frankivsk

Uzhgorod

Volyn

Khmelnytskyi

Kherson

Sumy

Ternopyl

Ivano-Frankivsk

Odessa

Kyiv region

Ivano-Frankivsk

Lviv

Vinnytsya

Odessa

Vinnytsya

Kherson

Lviv

Chernihiv

Poltava

Kyiv region

Dnipro

Cherkasy

Rivne

Volyn

Cherkasy

Rivne

Poltava

Donetsk

Kherson

Kyiv

Odessa

Poltava

Ivano-Frankivsk

Rivne

Ivano-Frankivsk

Rivne

Ivano-Frankivsk

Rivne

Ivano-Frankivsk

Lviv

Ternopyl

Kyiv

Khmelnytskyi

Zhytomyr

Khmelnytskyi

Lviv

Khmelnytskyi

Dnipro

Zhytomyr

Ivano-Frankivsk

Dnipro

Zhytomyr

Kyiv

Kharkiv

Lviv