Soviet Mosaics in Ukraine

Український інститут цивільного захисту

В минулому Науково-дослідна лабораторія НДІ протипожежної оборони, тепер - Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (УкрНДІЦЗ).

Фото: Олена Борисова, 2020

Автор:  unknown artist