Soviet Mosaics in Ukraine

Кіноконцертний зал «Україна»

Мозаїчне панно на фасаді кіноконцертного залу «Україна» в м. Харкові

Автор: Вадим Васильєв

Фото: Євгенія Моляр

Автор:  Vasyliiv Vadym