Soviet Mosaics in Ukraine

Готель «Либідь»

Мідний барельєф на торці готелю «Либідь» у Києві.

Архітекторка готелю Наталя Чмутіна у своїй роботі надавала перевагу простим та лаконічним формам. Торець готелю, став виразною вертикальною домінантою Площі Перемоги, де і розмістився мідний барельєф із зображенням Либіді

1971 р., мідь

Автори: М. Грицюк та Ю. Синькевич

Фото: http://www.pslava.info/Kyiv_PeremogyPloscha_GotelLybid1,185142.html

Автор:  Grytsiuk Mykhailo