Soviet Mosaics in Ukraine

Cinema "Shevchenko"

Mosaic panel on the front of the cinema "Shevchenko" in Mariupol. Now the cinema does not work.

Photo: Valeriy Kovalev

Author:  Kechedzhi OleksandrRaizin YakivTykhonov Mykola