Soviet Mosaics in Ukraine

“Ukrtelecom”

Mosaic relief on the “Ukrtelecom” building

Author: Ernest Kotkov

Photo: Evgeniya Molyar

Author:  Kotkov Ernest