Soviet Mosaics in Ukraine

Авторство устанавливается


Odessa

Kharkiv

Kyiv region

Lviv

Kyiv

Crimea

Kyiv

Rivne

Mykolaiv

Kyiv region

Kherson

Chernihiv

Kherson

Kyiv

Luhansk

Donetsk

Kyiv

Kropyvnytskyi

Kyiv

Ternopyl

Mariupol, Donetsk region

Lviv

Mariupol, Donetsk region

Poltava

Dnipro

Zaporizhzhya

Kyiv region

Donetsk

Odessa

Poltava

Odessa

Sumy

Ivano-Frankivsk

Dnipro

Lviv

Dnipro

Lviv

Zhytomyr

Lviv

Odessa

Mykolaiv

Kyiv

Lviv

Ivano-Frankivsk

Lviv

Kherson

Kyiv

Kherson

Mariupol, Donetsk region

Kherson

Dnipro

Donetsk

Kharkiv

Kherson

Lviv

Sumy

Dnipro

Zaporizhzhya

Kyiv region

Poltava

Ivano-Frankivsk

Sumy

Kherson

Kyiv

Sumy

Donetsk

Chernihiv

Mykolaiv

Kropyvnytskyi

Zaporizhzhya

Kyiv

Dnipro

Cherkasy

Kherson

Dnipro

Poltava

Dnipro

Luhansk

Dnipro

Lviv