Soviet Mosaics in Ukraine

Авторство устанавливается


Zaporizhzhya

Donetsk

Poltava

Odessa

Poltava

Dnipro

Sumy

Kyiv region

Lviv

Kyiv

Mykolaiv

Lviv

Ivano-Frankivsk

Chernihiv

Mariupol, Donetsk region

Kherson

Luhansk

Chernihiv

Kyiv region

Chernihiv

Kyiv region

Kyiv

Lviv

Mariupol, Donetsk region

Lviv

Ternopyl

Odessa

Zaporizhzhya

Chernihiv

Donetsk

Kropyvnytskyi

Sumy

Kherson

Sumy

Chernihiv

Mykolaiv

Dnipro

Kherson

Kyiv

Kherson

Kyiv

Kherson

Mykolaiv

Rivne

Kherson

Kyiv

Mariupol, Donetsk region

Crimea

Cherkasy

Kyiv

Crimea

Lviv

Kharkiv

Kyiv

Donetsk

Kherson

Donetsk

Dnipro

Kropyvnytskyi

Luhansk

Kyiv

Dnipro

Poltava

Lviv

Kharkiv

Kherson

Dnipro

Ivano-Frankivsk

Kyiv

Cherkasy

Poltava

Zaporizhzhya

Sumy

Zhytomyr

Odessa

Zhytomyr

Dnipro

Ivano-Frankivsk

Lviv

Dnipro