Soviet Mosaics in Ukraine

Identifying authorship


Ivano-Frankivsk

Zhytomyr

Odessa

Dnipro

Kharkiv

Lviv

Kherson

Dnipro

Kherson

Kyiv

Dnipro

Kyiv

Kherson

Kyiv

Kherson

Crimea

Cherkasy

Mariupol, Donetsk region

Lviv

Ternopyl

Lviv

Rivne

Chernihiv

Sumy

Kherson

Chernihiv

Sumy

Kyiv

Donetsk

Kropyvnytskyi

Mykolaiv

Chernihiv

Mykolaiv

Kherson

Kropyvnytskyi

Donetsk

Kyiv

Luhansk

Kyiv

Ivano-Frankivsk

Poltava

Kyiv region

Dnipro

Zaporizhzhya

Odessa

Lviv

Sumy

Zaporizhzhya

Odessa

Poltava

Sumy

Donetsk

Zaporizhzhya

Poltava

Dnipro

Kherson

Luhansk

Dnipro

Cherkasy

Mariupol, Donetsk region

Kyiv region

Kharkiv

Poltava

Dnipro

Kyiv region

Lviv

Kyiv

Ivano-Frankivsk

Lviv

Kyiv

Mykolaiv

Lviv

Kyiv

Kherson