Soviet Mosaics in Ukraine

Identifying authorship


Ivano-Frankivsk

Kyiv

Mykolaiv

Lviv

Kyiv

Lviv

Kyiv

Luhansk

Donetsk

Kyiv

Crimea

Kyiv

Crimea

Kyiv

Sumy

Kherson

Mykolaiv

Lviv

Ivano-Frankivsk

Zhytomyr

Lviv

Zhytomyr

Kharkiv

Odessa

Dnipro

Lviv

Dnipro

Lviv

Chernihiv

Mykolaiv

Rivne

Chernihiv

Kherson

Kyiv

Kherson

Dnipro

Donetsk

Kropyvnytskyi

Mariupol, Donetsk region

Zaporizhzhya

Odessa

Zaporizhzhya

Poltava

Dnipro

Kherson

Cherkasy

Dnipro

Poltava

Dnipro

Kherson

Dnipro

Luhansk

Kyiv

Sumy

Donetsk

Chernihiv

Kropyvnytskyi

Chernihiv

Kherson

Kyiv region

Poltava

Ivano-Frankivsk

Kharkiv

Lviv

Kherson

Dnipro

Kyiv region

Sumy

Kyiv region

Odessa

Dnipro

Donetsk

Poltava

Zaporizhzhya

Sumy

Crimea

Mariupol, Donetsk region

Ternopyl

Cherkasy

Mariupol, Donetsk region

Lviv

Mariupol, Donetsk region

Lviv

Kyiv