Soviet Mosaics in Ukraine

Identifying authorship


Lviv

Zhytomyr

Lviv

Ivano-Frankivsk

Lviv

Odessa

Lviv

Kyiv

Mykolaiv

Dnipro

Kharkiv

Lviv

Dnipro

Donetsk

Dnipro

Chernihiv

Mykolaiv

Chernihiv

Dnipro

Kharkiv

Poltava

Kyiv region

Mykolaiv

Kherson

Chernihiv

Kropyvnytskyi

Sumy

Rivne

Kherson

Donetsk

Lviv

Ivano-Frankivsk

Lviv

Crimea

Mariupol, Donetsk region

Lviv

Cherkasy

Mariupol, Donetsk region

Lviv

Ternopyl

Kherson

Dnipro

Kherson

Kyiv

Kherson

Poltava

Zaporizhzhya

Odessa

Sumy

Poltava

Kyiv

Crimea

Kyiv

Crimea

Kyiv

Odessa

Zaporizhzhya

Lviv

Kherson

Kyiv region

Ivano-Frankivsk

Sumy

Poltava

Kherson

Luhansk

Dnipro

Mariupol, Donetsk region

Cherkasy

Kherson

Dnipro

Donetsk

Dnipro

Sumy

Chernihiv

Kyiv

Donetsk

Kherson

Kyiv

Kropyvnytskyi

Kyiv

Luhansk