Soviet Mosaics in Ukraine

Identifying authorship


Kyiv

Crimea

Kyiv

Crimea

Kyiv

Crimea

Kyiv

Donetsk

Kyiv

Kropyvnytskyi

Luhansk

Kherson

Rivne

Kyiv region

Chernihiv

Mykolaiv

Dnipro

Chernihiv

Sumy

Kherson

Donetsk

Chernihiv

Mykolaiv

Kherson

Kropyvnytskyi

Sumy

Dnipro

Kherson

Poltava

Sumy

Dnipro

Zaporizhzhya

Poltava

Zaporizhzhya

Poltava

Odessa

Lviv

Ivano-Frankivsk

Dnipro

Odessa

Dnipro

Lviv

Zhytomyr

Kyiv

Mykolaiv

Lviv

Kyiv

Ivano-Frankivsk

Kyiv

Lviv

Kyiv

Lviv

Kyiv

Kherson

Kyiv

Kherson

Zaporizhzhya

Lviv

Donetsk

Sumy

Kyiv region

Ivano-Frankivsk

Odessa

Poltava

Kherson

Kharkiv

Lviv

Cherkasy

Lviv

Ternopyl

Lviv

Mariupol, Donetsk region

Lviv

Kyiv

Lviv

Chernihiv

Luhansk

Kherson

Cherkasy

Dnipro

Mariupol, Donetsk region

Donetsk

Kharkiv