Soviet Mosaics in Ukraine

Identifying authorship


Crimea

Kyiv

Crimea

Kyiv

Crimea

Mariupol, Donetsk region

Kherson

Dnipro

Luhansk

Lviv

Kyiv

Lviv

Ivano-Frankivsk

Lviv

Mykolaiv

Kyiv

Mykolaiv

Chernihiv

Sumy

Kherson

Rivne

Kropyvnytskyi

Mykolaiv

Dnipro

Kharkiv

Lviv

Zaporizhzhya

Poltava

Odessa

Zaporizhzhya

Luhansk

Donetsk

Poltava

Kyiv region

Sumy

Dnipro

Odessa

Donetsk

Lviv

Mariupol, Donetsk region

Lviv

Mariupol, Donetsk region

Ternopyl

Lviv

Cherkasy

Dnipro

Kherson

Poltava

Kherson

Dnipro

Kherson

Dnipro

Kherson

Lviv

Ivano-Frankivsk

Zhytomyr

Odessa

Lviv

Zaporizhzhya

Kharkiv

Ivano-Frankivsk

Kherson

Poltava

Sumy

Kyiv region

Dnipro

Kyiv region

Donetsk

Kherson

Kropyvnytskyi

Kherson

Sumy

Chernihiv

Kherson

Donetsk

Kyiv

Chernihiv