Soviet Mosaics in Ukraine

Identifying authorship


Lviv

Ivano-Frankivsk

Lviv

Odessa

Lviv

Zhytomyr

Lviv

Kropyvnytskyi

Kyiv

Mykolaiv

Donetsk

Chernihiv

Kherson

Sumy

Kherson

Dnipro

Lviv

Dnipro

Kharkiv

Lviv

Kherson

Kharkiv

Poltava

Ivano-Frankivsk

Lviv

Kyiv

Mykolaiv

Kyiv

Lviv

Ternopyl

Mariupol, Donetsk region

Cherkasy

Mariupol, Donetsk region

Lviv

Crimea

Ivano-Frankivsk

Lviv

Kyiv

Luhansk

Kyiv

Donetsk

Kyiv

Sumy

Rivne

Kherson

Kyiv

Crimea

Kyiv

Crimea

Kyiv

Lviv

Mariupol, Donetsk region

Dnipro

Donetsk

Luhansk

Kropyvnytskyi

Kherson

Dnipro

Cherkasy

Kherson

Dnipro

Poltava

Dnipro

Sumy

Poltava

Donetsk

Poltava

Odessa

Zaporizhzhya

Dnipro

Zaporizhzhya

Odessa

Kyiv region

Zaporizhzhya

Sumy

Chernihiv

Dnipro

Chernihiv

Kyiv region

Mykolaiv

Kherson

Kyiv

Kherson