Soviet Mosaics in Ukraine

Identifying authorship


Crimea

Lviv

Mariupol, Donetsk region

Crimea

Lviv

Ternopyl

Mariupol, Donetsk region

Lviv

Kherson

Donetsk

Kropyvnytskyi

Kyiv

Luhansk

Sumy

Kyiv region

Poltava

Dnipro

Odessa

Sumy

Donetsk

Kyiv

Odessa

Zaporizhzhya

Kyiv

Lviv

Odessa

Kyiv region

Zaporizhzhya

Chernihiv

Kyiv region

Lviv

Ivano-Frankivsk

Dnipro

Poltava

Chernihiv

Kherson

Zaporizhzhya

Kyiv region

Kharkiv

Lviv

Kyiv

Mykolaiv

Lviv

Ivano-Frankivsk

Dnipro

Kherson

Poltava

Kherson

Cherkasy

Dnipro

Kherson

Kyiv

Kherson

Dnipro

Kharkiv

Ivano-Frankivsk

Zhytomyr

Dnipro

Lviv

Odessa

Lviv

Kherson

Donetsk

Mariupol, Donetsk region

Dnipro

Luhansk

Kyiv

Chernihiv

Rivne

Mykolaiv

Sumy

Mykolaiv

Sumy

Donetsk

Kherson

Kyiv

Kherson

Kropyvnytskyi

Poltava