Soviet Mosaics in Ukraine

Identifying authorship


Poltava

Kherson

Mykolaiv

Kyiv region

Ivano-Frankivsk

Chernihiv

Kharkiv

Sumy

Kherson

Chernihiv

Kyiv region

Rivne

Lviv

Dnipro

Donetsk

Kherson

Luhansk

Dnipro

Kherson

Mariupol, Donetsk region

Donetsk

Luhansk

Kherson

Kropyvnytskyi

Donetsk

Kyiv

Dnipro

Poltava

Kherson

Dnipro

Kherson

Kyiv

Dnipro

Cherkasy

Kherson

Kyiv

Dnipro

Lviv

Zhytomyr

Ivano-Frankivsk

Zhytomyr

Odessa

Dnipro

Kharkiv

Lviv

Kyiv

Crimea

Cherkasy

Mariupol, Donetsk region

Lviv

Ternopyl

Odessa

Zaporizhzhya

Kyiv

Lviv

Kyiv

Ivano-Frankivsk

Mykolaiv

Chernihiv

Kyiv

Sumy

Chernihiv

Mykolaiv

Kropyvnytskyi

Lviv

Donetsk

Poltava

Sumy

Kyiv region

Zaporizhzhya

Odessa

Sumy

Dnipro

Zaporizhzhya

Poltava

Kherson