Soviet Mosaics in Ukraine

Identifying authorship


Kyiv region

Odessa

Kharkiv

Kyiv

Donetsk

Kyiv

Kherson

Luhansk

Kherson

Luhansk

Kropyvnytskyi

Mariupol, Donetsk region

Donetsk

Dnipro

Zaporizhzhya

Odessa

Donetsk

Kyiv region

Poltava

Sumy

Mykolaiv

Kropyvnytskyi

Kyiv

Donetsk

Chernihiv

Kherson

Sumy

Dnipro

Kherson

Dnipro

Kherson

Dnipro

Kherson

Lviv

Ivano-Frankivsk

Lviv

Mykolaiv

Mariupol, Donetsk region

Lviv

Mariupol, Donetsk region

Lviv

Ternopyl

Lviv

Crimea

Odessa

Lviv

Dnipro

Lviv

Zhytomyr

Ivano-Frankivsk

Kherson

Chernihiv

Mykolaiv

Kyiv region

Rivne

Kyiv region

Chernihiv

Dnipro

Kharkiv

Odessa

Zaporizhzhya

Poltava

Crimea

Lviv

Cherkasy

Kherson

Poltava

Lviv

Kharkiv

Ivano-Frankivsk

Dnipro

Poltava

Kherson

Kyiv

Kherson

Kyiv

Lviv