Soviet Mosaics in Ukraine

Identifying authorship


Lviv

Zhytomyr

Odessa

Dnipro

Kharkiv

Dnipro

Lviv

Kherson

Crimea

Donetsk

Sumy

Odessa

Kyiv region

Sumy

Mykolaiv

Kherson

Zaporizhzhya

Sumy

Zaporizhzhya

Ivano-Frankivsk

Poltava

Dnipro

Mykolaiv

Kyiv

Lviv

Kherson

Kyiv

Kherson

Kyiv

Kherson

Kyiv

Kherson

Kyiv

Luhansk

Kyiv

Crimea

Kyiv

Donetsk

Kyiv

Crimea

Poltava

Dnipro

Mariupol, Donetsk region

Dnipro

Luhansk

Kherson

Dnipro

Donetsk

Kherson

Kropyvnytskyi

Dnipro

Cherkasy

Dnipro

Mykolaiv

Chernihiv

Kyiv region

Rivne

Poltava

Dnipro

Kherson

Kyiv region

Kharkiv

Chernihiv

Lviv

Kherson

Lviv

Ivano-Frankivsk

Lviv

Kyiv

Kropyvnytskyi

Chernihiv

Sumy

Donetsk

Ivano-Frankivsk

Zaporizhzhya

Mariupol, Donetsk region

Ternopyl

Lviv

Mariupol, Donetsk region

Lviv

Cherkasy

Lviv